Padjelanta

Home
Akka-Aras
Aras-Alkajaure
Alkajaure

Padjelanta - Höglandet.

Många skäller Padjelanta för att vara trist och enformigt platt, men det är tvärtom. Det är stort och mångfacetterat. Höga berg finns det också, dock inte så alpina som Sarek med sitt gytter av ihopträngda toppar. Egentligen är det fel att som tidigare dela in områdena Stora Sjöfallet, Sarek och Padjelanta i fack som följde nationalparksgränserna utan man bör se hela området som en helhet.

Padjelanta är tillgängligare än Sarek tack vare att man rösat några leder och byggt några övernattningsstugor i området. Men helhetsintrycket man får av Padjelanta är att det är precis lika svårt att ta sig fram genom området som genom Sarek om man bara avviker lite grand från de rösade lederna. Speciellt att ta sig över de större jåkkarna kan många gånger bjuda på utmaningar som i svårighetgrad vida överstiger passagen av en och samma eller en liknande jåkk högre upp i Sarek.

Vädret i Padjelanta kan många gånger vara blött och blåsigt i överkant beroende på närheten till Atlanten. Men de flesta väder är bra och har sin tjusning, med lite tur kanske man även kan sikta en och annan tornado innan man blåser bort.

För samerna är Padjelanta lika med sommarjobb och renskötsel. Padjelantaleden passerar förbi och igenom flera visten och byar. I närheten av och nästan mitt i dessa finner man ofta Naturvårdsverkets övernattningsstugor. På flera ställen har även byborna själva etablerat fiskecamper och fritidsbyar där trötta och penningstinna vandrare kan ta in och låta sig blåsas på lite pengar.

Några rösade och orösade leder i Padjelanta:

bulletÄnonjalme - Staloluokta (Norra Padjelantaleden)
bulletStaloluokta - Tarradalen - Kvikkjokk (Södra Padjelantaleden)
bulletArasluokta - Alkajaure
bulletAlkajaure - Tarradalen

Copyright © Trekkingpath.com 2014-05-29