Akka-Aras
Start Akka-Aras Aras-Alkajaure Alkajaure

Home
Etapp 1
Etapp 2
Etapp 3

Padjelantaleden.

Sträckan Akka - Aras är Norra Padjelantaleden. Dock med undantaget delen Kisuris - Låddejåkkå som följer den gamla ledsträckningen över Sjpietjav - Njerek - Loudasj. Den delen var en gång Padjelantaleden, men på grund av att många ansåg sig lite för tunna för att klara dylika strapatser lades leden om till nuvarande sträckning nere vid stranden av Voujatädno. Utsikterna från Eliboarka vid Sjpietjav, Njerek och Loudasj är vidsträckta och rena vinstlotten jämfört med videna nere vid älven. Men det är klart hårdnar vädret till blir det tufft eftersom man rör sig på kalfjäll och niohundrametersnivån nästan hela sträckan.

Mellan Låddejåkkå och Aras passerar man över Pårkapasset också på nivån över niohundra meter vilket kan kännas hårt att behöva gå upp för att sedan gå ner igen till bron över Miellädno. Mitt i passet sitter rauken Pårkagubben och tittar längtansfullt österut mot bergen i Sarek. Så kan det gå för gamla troll som sölar på vägen under vintern och inte hinner fram innan solen går upp på våren.

Den norra delen av Padjelantaleden kan delas in i fyra etapper:

bulletEtapp 1: Änonjalme - Akka - Kisuris
bulletSidoleden Kisuris - Skarja - Nammasj
bulletEtapp 2: Kisuris - Njerek - Låddejåkkå
bulletEtapp 3: Låddejåkkå - Pårka - Aras
bulletEtapp 4: Aras - Staloluokta
 

Copyright © Trekkingpath.com 2014-05-29