Alkajaure
Start Akka-Aras Aras-Alkajaure Alkajaure

Home
Etapp 1
Etapp 2
Etapp 3

Autobahn eller leden Alkajaure - Tarradalen.

Vill man träffa tyskar skall man vandra den här vägen, därför att just denna led är beskriven som sevärd i många tyska vandringsböcker. Själva vandringen kan beskrivas som okomplicerad, men det förekommer några vad varav ett par tre stycken är ganska rejäla. Speciellt Rissajåhkå, Vássjajåhkå samt en djup namnlös jåkk i myren nedanför Sarvesbollda kan många gånger vid regn vara vattenrika. Den senare namnlösa jåkken är drygt 1½ meter bred, men vråldjup och det bästa sättet att korsa den är att ta sats och hoppa. En ibland otydlig stig finns hela sträckan. Där leden går högt i Vassjavagge (Tarradalens förlängning) följer stigen nationalparksrösena, annars går den på stranden av de större jåkkarna som man följer i färdriktningen. Trots vadet är det enklast att gå på sydöstra sidan av Vássjajåhkå i nedre delen av Vassjavagge

Copyright © Trekkingpath.com 2014-05-29