Aras-Alkajaure
Start Akka-Aras Aras-Alkajaure Alkajaure

Home
Etapp 1
Etapp 2

 Sträckan mellan Arasluokta och Alggajaure.

Den led som går mellan Arasluokta och Alggajaure leder till en början genom små sänkor och sedan över hällar i sydsluttningen på berget Aras. Då man passerat passet mellan Aras och Alatjåhkå och där vadat ett par större jåkkar. Så har man nästan rundat Arasjåhkås stora sankmark uppströms jåkken från Arasluokta.

Torraste vägen i fortsättningen leder upp i sluttningen på Alatjåhkå och enklast tar man sig på skrå fram i branten på 1000 metersnivån tills man får syn på Alajavre. Då tar man rakaste möjliga väg ner till renvaktarstugan som står på en gräsplatå ovanför sjön alldeles öster om dalens vattendelare.

Fortsättningsvis tar man sig fram rakaste möjliga väg norr om sjön delvis i Alatjåhkå sluttning eller nere vid strandkanten. De massa näsen som sticker ut i sjön ginar man rakt över på lämpliga stigar.

I Alajavres östra ände är det rösat en bit fram till en bra stig som också den finns på nivån strax under 1000 meter. Då man på så vis rundat Nourtap Rissavare kommer man ut på en gräsplatå där man kan se målet Alkastugan vid utloppet av Alep Sarvesjåhkå i Alggajaure. Från platån och ner mot ett videbälte 500 meter söder om Alkastugan söker man sig rakaste vägen, som medför ett par vad över dels ett biflöde till Rissajåhkå och därefter ett över en annan jåkk som mynnar i Alep Sarvesjåhkå. Bägge jåkkarna kan säkert vara svåra att ta sig över om vattnet stiger som till exempel vid regn.

Enklaste väg en kort stund är att följa den senare jåkken ända tills det blir trångt i de raviner den skurit i moränryggarna på sin väg nedåt sluttningen. Därefter söker man sig upp på dessa ryggar och följer dem neråt videbältet norr om jåkken.

På strandbrinken till Alep Sarvesjåhkå finns det en stig som korsar videbältet 500 meter söder om Alkastugan. Stigen leder direkt mot Alkastugan och vidare mot Miellädno norrut och söderut mot Vassjavagge och Tarralouppal.

Copyright © Trekkingpath.com 2014-05-29